Definasi

Definasi Homestay :-

  • ialah penginapan keluarga, program pelancongan yang diatur supaya pelancong dapat tinggal bersama keluarga tempatan yang berdaftar dibawah Program Homestay Malaysia dibawah Kementerian Pelancongan Malaysia

Definasi KampungStay:-

  • ialah penginapan kepada pelancong kawasan perkampungan atau di rumah-rumah tradisional yang diuruskan oleh pengusaha-pengusaha persendirian.

Definasi TownStay:-

  • ialah penginapan kepada pelancong kawasan bandar Melaka seperti rumah teres atau rumah kediaman yang diuruskan oleh pengusaha-pengusaha persendirian.

Aktiviti tambahan :-

  • dapat memperkenalkan aktiviti sukan, permainan dan kebudayaan tradisional masyarakat Melaka

Kebaikan :-

  • dapat menampung kekurangan bilik hotel di sesetengah tempat
  • konsep homestay itu sendiri dapat menambah pendapatan orang kampung tradisional
  • merupakan peluang kepada pengusaha homestay tempatan dan individu untuk melibatkan diri dalam industri pelancongan di Melaka terutama sekali pengusaha baru